top of page

כתבות על שיטת הסמכות השלמה

מודל "הסמכות השלמה" מתייחס לבניית סמכות הורית, סמכות חינוכית וניהולית נכונה לימינו.

רבים עדיין מתייחסים לנושא הסמכות בסטריאוטיפים קדומים מבלי להתייחס לשינויים המשמעותיים בעידן שלנו.

מודל הסמכות השלמה מציע שינוי בתפיסת מושג הסמכות והבנת תהליך הרכישה שלה. המודל מהווה תפיסה כוללת שמקנה כלים לבניית סמכות פנימית וחיצונית. המודל מציע סמכות חדשה, מסוג אחר, שמתאימה לעידן בו אנו חיים.

המודל מתייחס לשאלה כיצד להיות אדם משפיע, מחנך והורה יעיל, שמשאיר חותם ומעצים את ילדיו בעידן מורכב זה.

 

קרא עוד...

"מודל הסמכות השלמה" הינו מודל רחב שפותח על ידי אריה טבעון ומשמש כתפיסה כוללת להתערבויות מגוונות הן עם הורים ובתי ספר.

המודל מופעל מאז 1996 בקרב יחידת נערי רפול בצבא, בבתי ספר, בגיל הרך, כפר הנוער "נירים" ועוד. המאמר שפורסם בהורים וילדים מציג כמבוא כמה עקרונות יסודיים שקשורים במודל הרחב. 

 

קרא עוד...

 

 

כמה מילים על מודל 
"הסמכות השלמה"
 
מאת: מפתח השיטה-
אריה טבעון
bottom of page