מכון טבעון ועובדיו מחוייבים לפעול על פי אמות מידה של שירות מיטבי, שבו טובתו של הפונה לקבל שרות מקצועי עומדת במרכז, במסגרת המחוייבות האתית.

המטפלים מחוייבים לשירות מיטבי, מתוך מסירות מקצועית, שמירה על סודיות וחיסיון המטופל והחומר הטיפולי, נאמנות לו ושמירה על כבודו. המטפלים מחוייבים לשירות מותאם לצרכיו של המטופל על פי ההבנה המקצועית, בחתירה להבנה הדדית עם המטופל.

דיאלוג עם הפונה- המטפלים מחוייבים לדיאלוג מתמיד לגבי כוונותיו וצרכיו של המטופל, מתוך ניסיון ליצור שפה משותפת עמו לגבי המטרות הטיפוליות ואופי הטיפול. במכון ישנו דגש על חווית המפגש והקשר עם המטופל.

 

חזון ואתיקה

העקרונות המקצועיים- שירותיים שלנו 

טיפול מותאם אישית- במכון טבעון ישנה הקפדה על "תפירת החליפה הטיפולית" המתאימה לכל פונה, וזאת על פני נאמנות לשיטה מסויימת. לכל מטופל ומטופלת נעשה תהליך של בחירת המטפל המתאים, שיטת הטיפול המתאימה, אורך הטיפול המתאים והכלים המקצועיים שבו.

טובת המטופל- לעיתים ישנם ניגודים בין סיפוק הרצון המיידי של הפונה לבין טובתו לטווח הרחוק יותר, מהבחינה הטיפולית. לפיכך ישנו צורך מתמיד לבחון את הסוגיות הללו מבחינה אישית ומקצועית. לעיתים, דווקא במקומות אלו נעוץ הפוטנציאל לשינוי ולפריצת דרך טיפולית. שיקוף הקונפליקט והבנתו מאפשרים הרחבת חווית העצמי, תוך בניית אמון מורחב כחלק משמעותי במפגש הטיפולי.

 

כל מטפל במכון מחוייב בתהליך של בדיקה עצמית והדרכה מתמדת כחלק מפעולתו במכון, על מנת למטב את השיקול המקצועי- שירותי, תוך מזעור התערבותם של שיקולים שאינם רלוונטיים לקשר העדין של מטפל- מטופל. חברי המכון נדרשים ללמידה מתמדת ולדיונים מקצועיים שלוקחים בחשבון את הנושאים האתיים כמרכזיים. כל מטפל מחוייב בהתעדכנות מתמדת בידע עכשוי כל העת, ובהתייחסות לחוקים ולנורמות מקצועיות.

 

כמובן שכל מטפל מחוייב לפעול על פי תקנות והוראות החוק של המקצוע והמדינה (החוק להגנת הילד, חוקי החיסיון וכו'), ונערך מעקב מתמיד במכון ליישום עקרונות אלו בפועל.