top of page

קורס נוסף שלב א' למטפלים בשיטת "הסמכות השלמה"

נפתח בדצמבר 2018 

הסמכות השלמה" היא-שיטה הוליסטית לנוכחות הורית חינוכית וטיפולית מייטיבה, נותנת עוגנים לבניית משפחה, זוגיות ולטיפול במגוון רחב של שטחים, לפרט ולארגון. (אריה טבעון 1996 C).

השיטה מציעה סט כלים ייחודי הבנה מחודשת ושונה של סמכות מהי, ומקנה שפת סמלים, טיפולית- שמאפשרת- מחד- תקשורת בגובה העיניים בין מקצועי ובין-אישית, בתוך המשפחה, ומאידך שפת עומק וכלי יישום. השיטה הביאה להישגים מדידים שהביאו לפרסי הצטיינות חינוכית בבתי ספר, בפנימיות ועוד. ומיושמת בכפר הנוער "נירים", בפרוייקט נערי רפול (חוות השומר) ובפיקודיות בצה'ל. 
מכון טבעון עורך סדנאות, להורים ולאנשי מקצוע בתחום החינוכי יעוצי והטיפולי, כשהקבוצות מותאמות לתחומי העיסוק של המשתתפים. יש תוכנית הסמכה להנחיית הורים, לטיפול משפחתי והנחיית קבוצות תוך שימוש בכלים המיוחדים של השיטה. 

 

הסדנא מיועדת למטפלים ויועצים, כוללת 4 ימים מרוכזים בתאריכים-

יום ה' (חנוכה )  6/12/18-  בשעות  9:30 - 15:00

יום ו' (חנוכה )  7/12/18-  בשעות  9:00 - 15:00

יום ד'  12/12/18-  בשעות  9:00  - 15:00

יום  ג'   18/12/18 - בשעות  9:00  - 15:00

+ 3 מפגשי הדרכה כפרקטיקום בקבוצה בני  כ- 3 שעות 

(נוכל לתאם את תאריכי הסדנא המאוחרים יותר)

סה"כ: 36 שעות אקדמיות

 באבן יהודה. 


 

להרשמה

מה בין ארטישוק  ל"סמכות השלמה"?

bottom of page