top of page

עמותת נירים- עלון מס 9- אוגוסט 2016

בסימן הבוגרים החדשים

 

עמותת נירים מפעילה את כפר הנוער "נירים", העוסק בטיפול בנוער בסיכון, בעזרת עבודה ייחודית במודל טיפול באמצעות שטח. כמו כן, כפר הנוער מכוון את חניכיו לשירות משמעותי בצה"ל, וזאת במטרה להביא להשתלבות בני הנוער בחברה הנורמטיבית בישראל, כאזרחים שווים ותורמים. 

מכון טבעון ו"מודל הסמכות השלמה" מלווים את כפר הנוער נירים מראשית הקמתו בשנת 2003.

צוות מכון טבעון זכה להיות שותף לתכנון, ולבניית הרציונל הטיפולי והחינוכי שלה ושל מוסדותיה. שיטת "הסמכות השלמה" ממשיכה ללוות את העמותה ומוסדותיה לאורך השנים בתפיסתה הארגונית, הפסיכולוגית, הרעיונית והערכית. 

bottom of page