top of page

דוגמאות למקומות וגופים עימם עבדנו- וממשיכים לעבוד :

מכון טבעון מקיים הרצאות להורים, מחנכים, מפקדים, מנהלים ובני נוער ב"מפגשי מעגלי-שיח", תוך שימוש בשפה משותפת הנוצרת על בסיס שיטת טבעון ל"סמכות שלמה". במפגשים ישנה התייחסות למצב המורכב של הנוער והחברה כיום - לדפוסי הבילוי והחיברות, לבלבול המערכתי והאישי, לקושי להציב גבולות חינוכיים וסמכות הורית בימינו, למצבי סיכון ומאפייני תקשורת הורים-בני נוער. ההתייחסות לכל אחד מהתחומים כוללת מתן כלים ליצירת דיאלוג מחזק.

בית הספר ויצ"ו - ברחובות​​

 

שיטת הסמכות השלמה ליוותה תהליך רב שנתי שבמהלכו בית הספר קיבל פרס הצטיינות מיוחד (2007). בין ההישגים: העלאת אחוז הזכאים לבגרות, שינוי אקלים בית ספרי, הטבת שביעות הרצון ויחסי מחנכים- תלמידים.

 

מנהלת בית הספר: "אני מודה לכם מאוד על ההשתלמות. עברתי עשרות השתלמויות, וזו אחת מההשתלמויות הטובות ביותר שעברתי. היא מאוד יישומית, מעשית, מעניינת ופורצת דרך – ישר כוח! יש כאן דרך מיוחדת וכלים שמשמשים אותנו בעבודה המערכתית, הכיתתית והאישית יום יום"

 

"סקר האיכות E.q.m העיד על תוצאות מוכחות בעלייה בהישגים הלימודיים כמו בנושאי המשמעת, בשביעות הרצון ובאיכות האקלים הבית ספרי"

מועצה אזורית מנשה

 

תהליך תלת שנתי קהילתי שכלל הורים, גננות הגיל הרך, מחלקת הרווחה, השירות הפסיכולוגי החינוכי והחינוך הקהילתי. 

 

במסגרת הפרוייקט נערכה סדנה מתמשכת לגננות המועצה- יהודיות וערביות, והשתלמות ב"מודל הסמכות השלמה". הפרוייקט התקיים בשיתוף עם שפ"ח ומחלקת הרווחה של המועצה האזורית מנשה ובהנחיית צוות מכון טבעון. 

בסיס "חוות

השומר"

ופרוייקט

נערי רפול

(המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות בצה"ל) 

 

בסיס חוות השומר מגיע להצלחות מרשימות בשילובם של חיילים בעלי קשיי הסתגלות למסגרת נורמטיבית בצה"ל. בחווה נהוגות שיטות ייחודיות וביניהן "מודל הסמכות השלמה". במהלך תהליך העצמה אירגוני- אריה טבעון, מפתח שיטת הסמכות השלמה ומנהל מכון טבעון, גוייס כיועץ מוביל.

 

התהליך נעשה בשיתוף עם אנשי מקצוע מקהילת קליבלנד, ארה"ב (בשיתוף מכון ברוקדייל).

משרד החינוך-

אגף שפ"י-שרות פסיכולוגי ייעוצי,

שפ"ח: שרותים פסיכולוגיים חינוכיים,

אגף "שחר", אגף א'- הורים ונוער בהדרה

קבס"ים

בתי ספר ברחבי הארץ.

עובדי נוער בסיכון- ורווחה:

לשכות רווחה, 

מנהלי ומנחי-"קידום נוער"

"נירים בשכונות"

תוכניות למניעת אלימות והדרה

חסות הנוער- ופנימיות

 

כפר הנוער "נירים" ע"ש ניר קרייצמן

 

מכון טבעון ו"מודל הסמכות השלמה" מלווים את כפר הנוער נירים מראשית הקמתו בשנת 2003.
כפר הנוער נירים הוקם על ידי יוצאי השייטת, במטרה לשקם ולחנך בני נוער בעלי קשיי השתלבות.
כפר הנוער אימץ לעצמו את מודל הסמכות השלמה- כתפיסה מרכזית לצד שיטות נוספות הנהוגות בכפר.

 

בנוסף לעבודה החינוכית בכפר, בשנת 2003 הוקם "נירים בשכונות"- פרויקט ארצי להצלת בני נוער בסיכון גבוה בתוך הקהילה, המשלב את מודל הסמכות השלמה בפעילויותיו וחזונו. 

 

עוד על השילוב בין שיטת הסמכות השלמה לעבודת כפר הנוער.

משרד הביטחון- אגף משפחות והנצחה

 

 

עתיד- רשת מכללות טכנולוגיות בע"מ

 

 

חיל הים- הדרכה למפקדי- ספינות וצוללות.

 

bottom of page