top of page

 

נפתחות קבוצות להורים

בנושא: נוכחות הורית מעצימה בימינו, על פי

"שיטת טבעון לנוכחות של סמכות שלמה"

להורי ילדים בגיל הרך, גיל בית ספר יסודי וגיל הנעורים

 

לעבור "מחינוך מנציח לחינוך מצמיח"

מהם היסודות והעוגנים של ההורות בימינו?

 

בהמשך להצלחת הפרויקט בשנים האחרונות, במגזרים שונים, נפתחות גם השנה קבוצות הורים לילדים.

 

"שיטת הסמכות השלמה" פותחה (מ-1996) על ידי אריה טבעון פסיכולוג קליני, מטפל משפחתי. מוכיחה עצמה, מזה מס' שנים ואף זכתה להצלחה ולפרסים מיוחדים, במסגרות שונות בארץ.

השיטה מאפשרת הבנה אחרת, ונותנת כלים ייחודיים, לבניית סמכות בימינו של נוכחות מעצימה.  

בתקופתנו הפוסט- מודרנית משתנית והמורכבת לכל הורה ומחנך היא נותנת מענים וכלים חדשניים. כשיטה הוליסטית היא מביאה שפה, קיצורים ומושגים קליטים, שמאפשרים התייחסות למצבים שבין הורים לילדים, בין מחנכים לילדים ולילדים עצמם. "הסמכות השלמה" הינה חוויה כוללת שמוגדרת בסמלים, "בעוגנים" ההכרחיים שמעצבים ההורות טובה, שמאפשרים שפה משותפת, כלים להערכת מצבים בחיים, ומטרות לשינוי. בעזרתם ניתן למפות בצורה מוחשית, מה קיים ומה חסר אצלנו כהורים וכמשפחה- בהקשר לילד זה או אחר. כך ניתן גם להציב מטרות ממוקדות על מנת לבנות חוויה של "סמכות שלמה" "בבית שלם" יותר.

השיטה בת 20 השנה מוכיחה עצמה (אמפירית) במגזרים ומערכות: טיפוליות, חינוכיות, וניהוליות. היא מיושמת בהדרכת הורים, בטיפול משפחתי, כמו בכפר נוער "נירים", קידום נוער, גם בקרב נוער במצוקה.

 

למי מיועדת הקבוצה?

לכל ההורים שיש להם ילדים בגילאי:  הגיל הרך,

 בגיל בית ספר יסודי (עד ח'),  הורים לילדים בגיל ההתבגרות.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

               נושאים לדוגמא- בהם תעסוק הקבוצה:

 

"סמכות שלמה" ו"סמכות חלקית" מהם? מה אנו מצפים מחוויה של נוכחות מצמיחה ומהם מרכיביה ההכרחיים.

 

"לתת ולקבל סמכות", מה פירושם, מהו התהליך שיוצר מצב זה?

 

מה אנו מצפים מהגיל הזה? ריגשית, התנהגותית, חברתית, ותפקידנו בו?.

   

התמודדות ילדים בגיל זה ותגובות נפוצות במצב הנוכחי: חרדות, פחדים, ועוד.

 

בעיות התנהגות, ויסות רגשי, אלימות והקשריה (מזוויות שונות; תוקפן, קורבן וסוגים שונים; פיזית, מילולית וכו').

 

התמודדות עם בעיות הקשורות לסדר היום: הצבת גבולות, מטלות וצרכים.

 

 

מסגרת הקבוצה:  שמונה מפגשים אחת לשבוע בשעות 20:00-22:00 . על המשתתפים להירשם לכל הפגישות.

 

לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למכון טבעון בטלפון 09-8990053,

 tivona@013.net.il ניתן גם באתרנו www.tivona.co.il

 

 

 

 

 

bottom of page