top of page

שיטה טיפולית-חינוכית בטיפול משפחתי, פרטני ומערכתי 

 

בהנחיית אריה טבעון, פסיכולוג קליני, מטפל משפחתי ויועץ ארגוני, מפתח 

שיטה הסמכות השלמה

 

ההכשרה מספקת הכרות ראשונית עם השיטה, תוך התנסות אישית*. ההכשרה מומלצת למטפלים

ויועצים בעלי ותק מאמנים ואנשי חינוך בעלי זיקה וניסיון בעבודה מערכתית או משפחתית-זוגית.

 

אודות שיטת טבעון ל"סמכות שלמה"

"הסמכות השלמה" כתפיסה ושיטה, פועלת משנת 1996 והביאה להישגים בולטים. השיטה פותחה ע"י אריה טבעון פסיכולוג קליני, ומטפל המשפחתי, ככלי טיפולי במשפחות ובארגונים חינוכיים וקהילות, בהתמודדותם עם מצבי משבר קשים של אובדן סמכות, ועם מצבי סיכון של ילדים ונוער.

כשיטה הוליסטית, היא משלבת חשיבה מערכתית-משפחתית, ידע קליני פרטני, וידע מתחום הייעוץ הארגוני וההתפתחותי המתורגם לכלים משולבים באופן מיוחד.

 

בתקופתנו "הפוסט מודרנית", השתנו סדרי עולם הנוגעים ביחסים, בהורות ובמשפחה, בארגון  ובחינוך.

השאלות, כיצד להוות גורם של סמכות אפקטיבית? כיצד להיות דמות משפיעה ומשמעותית בימינו?

מהם "העוגנים" האמיתיים שעלינו לבנות ולשמור על מנת להיות מערכת של סמכות מתפקדת בימינו? מהם מרכיבי הדמות המהווה סמכות עבורנו ומוטמעת בנו לאורך שנים רבות? כיצד אלו מופנמים ותורמים לטווח רחוק. אלו שאלות ששואל עצמו ועימן מתמודד כל מי שנמצא בחזית הפסיכו-חינוכית והניהולית כיום.

"שיטת הסמכות השלמה" משיבה לשאלות אלו, מגדירה ומציבה את נושא הסמכות על מגוון היבטיו בצורה שונה ממה שהיה נהוג והביאה לשינוי מהותי בהבנת הסמכות, כתהליך וכנוכחות רחבה ושונה.

 

השיטה מביאה עימה שפה וכלים מעשיים וייחודיים, לאבחון, למיפוי, לקביעת יעדים והתערבות בשפה אחת עם הנועצים. השיטה מציעה שפת סמלים קליטה, תקשורתית ומוחשית המשותפת למטפל ולמטופלים.

 

"סמכות שלמה" מיושמת ברמות שונות: 

· ברמה האישית- כיצד להיות אדם משמעותי ומשפיע, כמטפל, כהורה או כמורה, בעידן של אי ודאות, עידן בו יש קושי יסודי בבניית סמכות.

· ברמה המשפחתית- השיטה מספקת כלי ניתוח ואבחון, שפה משותפת נגישה למטופלים, וכלים להתערבות ובניית מסוגלות הורית בעבודה עם משפחות מרקעים מגוונים.

· ברמה הארגונית- השיטה מגדירה מהן הציפיות הנדרשות ממערכת בעלת "סמכות שלמה"- כיצד לבנות אותה בארגון, בהתייחס לתפקידים והיחסים שבו, ושיטות עבודה.

 

השיטה פועלת בארגונים ומוסדות שונים וביניהם, כפר הנוער "נירים", בפרויקט נערי רפול  ובצה"ל, בבתי ספר ובמערכות טיפוליות שונות, ואף הביאה להשגים חינוכיים מצטיינים בקרב מוסדות שאימצו אותה.

 

השיטה נלמדת מזה שנים בקרב אנשי מקצוע שונים באוניברסיטה העברית בירושלים לפסיכולוגים, בסדנאות מקצועיות למטפלים, יועצים ארגוניים וחינוכיים, מנחי- קבוצות, מטפלים משפחתיים ומנהלים.

 

*מוסמכי ההכשרה יקבלו תעודת שלב א' במודל הסמכות השלמה ואפשרות להשתתפות בלימודי המשך.

 


להרשמה ופרטים, ניתן לפנות למשרד המכון בטלפון: 09-8990053

 

הכשרה למטפלים ואנשי חינוך בשיטת הסמכות השלמה

bottom of page