top of page
סדנת חשיפה למטפלים ואנשי מקצוע- שיטת "הסמכות השלמה" לנוכחות מצמיחה
חנוכה 2018

בהנחיית אריה טבעון

שיטה טיפולית-יעוצית לטיפול משפחתי, פרטני ומערכתי. 

השיטה פותחה ככלי טיפולי במשפחות ובארגונים חינוכיים המתמודדים עם מצבי משבר קשים של אובדן סמכות והתמודדות עם מצבי סיכון של ילדים ונוער.

השיטה משלבת חשיבה מערכתית-משפחתית, ידע קליני פרטני וידע מתחום הייעוץ הארגוני וההתפתחותי ומציעה כלים מעשיים למיפוי, לקביעת יעדים ולהתערבות.

 

מטרת הסדנה: 

הסדנה מספקת הכרות ראשונית עם המודל, לימוד תוך התנסות אישית.

 

קהל היעד: 

הסדנה מומלצת למטפלים (בעלי ותק מעל 5 שנים), יועצים ואנשי חינוך בעלי זיקה וניסיון בעבודה מערכתית או משפחתית-זוגית.

 

הסדנא תכלול 4 ימים מרוכזים בתאריכים:

יום ה' (חנוכה )  6/12/18-  בשעות  9:30 - 15:00

יום ו' (חנוכה )  7/12/18-  בשעות  9:00 - 15:00

יום ד'  12/12/18-  בשעות  9:00  - 15:00

יום  ג'   18/12/18 - בשעות  9:00  - 15:00

+ 3 ימי הדרכה כפרקטיקום בקבוצה בני  כ- 3 שעות

(נוכל לתאם את תאריכי הסדנא המאוחרים יותר)

סה"כ: 36 שעות אקדמיות

 

לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות למכון טבעון (למיכל) בטלפון 09-8990053,  בדוא"ל tivona@013.net.il 

bottom of page