top of page

שלומית סורוקר בר אילן

M.A, מטפלת בתנועה, ובהבעה גופנית ויצירתית

שפת הגוף הינה השפה הראשונית של ילדים, שפה שמוטמעת בנו וצופנת בחובה זכרונות של תחושות, רגשות, ומצבים נפשיים שונים.

שלומית סורוקר בר- אילן הינה מטפלת בתנועה העוסקת בשפת הגוף ובמדיומים יצירתיים נוספים קשורים: משחק, יצירה, הבעה, מגע ועוד. השיטה טובה לכולם- לילדים, למבוגרים, לזוגות ולבעלי צרכים מיוחדים. 

שלומית מטפלת בשיטות שונות ובהן שיטת ה CONTACT- שיטה ייחודית הניתנת ליישום בקבוצות קטנות למבוגרים ולילדים.

באמצעות הקונטקט אימפרוביזציה- סגנון תנועה המבוסס על מגע, שלומית עובדת עם מגזרים שונים:

טיפול פרטני וקבוצתי בבעיות מגוונות, לקבוצות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים ולזוגות.

bottom of page