top of page

  • בעשר השנים האחרונות, משלבת הדרכה, הנחיה והוראה בעיקר בתחום של הטיפול המשפחתי והזוגי.

  • לימדה בתוכנית הפסיכותרפיה של מכון מגיד, במכון אדלר ולאחרונה מלמדת בתלם. 

  • מסורה ללימוד ופיתוח של מודל אינטגרטבי חדשני המבוסס על התאוריה של וירג'יניה סאטיר (מודל STST). מודל זה מתאים להשקפת עולמה הרואה את האדם בצורה חיובית, כבעל כוחות ומאמינה ביכולתו להשתנות.

 

 

מעבירה קורסים עיוניים ומעשיים בטיפול משפחתי וזוגי במכון טבעון.

טלי אהרני

M.A, פסיכולוגית קלינית, מטפלת ומדריכה מוסמכת בטיפול משפחתי וזוגי

bottom of page