top of page

שבץ של תובנה- הרצאה מרתקת על חקר המוח

איך השבץ הפרטי של חוקרת המוח ד"ר ג'יל בולט טיילור איפשר לה לגלות יותר

חלק ב' של ההרצאה- נמצא כאן

bottom of page