top of page

מכון טבעון גאה לברך את עמותת "נירים" במלאת 10 שנים לפעילותה. 

עמותת נירים מפעילה את כפר הנוער "נירים", העוסק בטיפול בנוער בסיכון, בעזרת עבודה ייחודית במודל טיפול באמצעות שטח. כמו כן, כפר הנוער מכוון את חניכיו לשירות משמעותי בצה"ל, וזאת במטרה להביא להשתלבות בני הנוער בחברה הנורמטיבית בישראל, כאזרחים שווים ותורמים. 

חניכי הכפר זוכים בהישגים משמעותיים: 65% מהם בעלי זכאות לתעודת בגרות (הממוצע הארצי הוא 64%, ובקרב בני נוער בסיכון הממוצע נמוך מ-10%); 98% מתגייסים לצה"ל, חלקם במסלול קרבי ופיקוד (הממוצע הארצי הוא כ-70%, ובקרב נוער בסיכון נמוך מ-40%); 20% מבוגרי המחזורים האחרונים התנדבו לשנת שירות קדם צבאית; ו-22% מבוגרי המחזורים הראשונים לומדים במוסדות להשכלה גבוהה. 

בית הספר נירים זכה ב-2012 במקום השני בפרס החינוך הארצי. 

"נירים בשכונות" הינו פרויקט ארצי להצלה וטיפול בבני נוער בסיכון גבוה בתוך הקהילה.

עמותת נירים המפעילה את הכפר היא אחד מארבעה ארגונים שקיבלו ב-2012 את תו "מידות" לאפקטיביות בהצטיינות.

 

צוות מכון טבעון זכה ללוות את העמותה ולהיות שותף לתכנון, ולבניית הרציונל הטיפולי והחינוכי שלה ושל מוסדותיה. שיטת "הסמכות השלמה" ממשיכה ללוות את העמותה ומוסדותיה לאורך השנים בתפיסתה הארגונית, הפסיכולוגית, הרעיונית והערכית.

עמותת "נירים" חוגגת 10 שנים להיווסדה

bottom of page